On je živý 2008

Prvý februárový víkend organizovala Komunita Emanuel stretnutie mládeže s názvom “On je živý” v Nitre. Mottom tohtoročného stretnutia bolo „… ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami …“ (Sk 1,8)…

Čítaj ďalej