Strih 2010

Vzhľadom k tomu, že sme vám minulý rok nepriniesli zostrih akcií, tento rok sme sa snažili, aby nový strih bol čo najlepší. Či sa nám to podarilo, zhodnoďte sami.

72 hodín bez kompromisu

Vedeli ste, že za 72 hodín sa dá zorganizovať koncert pre radosť; ísť si zaspievať s deťmi do domova sociálnych služieb; ošmirgľovať a natrieť zanedbané stĺpy a zorganizovať tvorivé dielne pre deti na základnej škole? Mladým ľuďom zo Zvolena sa to podarilo a to iba za jeden deň!