Výročná správa 2013

Viac ako 8 200 členov, 32 stredísk, 749 pravidelných kolektívov (tzv. stretiek), 9 520 účastníkov na táboroch, 280 absolventov kurzov Škola pre animátorov a Cesty zrenia,…a ešte oveľa viac! To nie sú iba čísla, ale všetok ten nezmerateľný čas, obeta a ochota, ktorou prispeli mladí domkári, aby mohla DOMKA spoločne rásť!

Počas uplynulého roka 2013 sa venovala DOMKA viacerým oblastiam, jej členovia mali možnosť čerpať zo širokej škály pravidelných ponúk a aktivít rôzneho druhu. Okrem miestnej, teda strediskovej činnosti, sa mohli domkári zapojiť do celoslovenských aktivít, či už svojou účasťou na vzdelávacích kurzoch pre animátorov, športových turnajoch, Festivale Lumen, výtvarníckom tábore, alebo využitím možností vycestovať do zahraničia prostredníctvom letných ponúk pre mladých dobrovoľníkov zo stredísk.

DOMKA nechce byť iba miestom, ktoré dáva ponuky mladým na príjemné trávenie ich voľného času, ale mať o mladých reálny záujem, o ich osobnostný rast, či sprevádzať ich podľa vzoru dona Bosca na ich ceste. A tak aj jednou z hlavných tém roka 2013 bolo oprášenie odpovede na otázku, čo je úlohou DOMKY vo svete dnešných mladých. A tak sa zrodilo nové pomenovanie POSLANIA DOMKY: “Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.” A toto chce byť tou cestou, ktorou sa DOMKA vydala…

Martina Homoláková

článok prebratý z portálu www.domka.sk

Výročnú správu si môžete prečítať aj online:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>