Čo je Domka?

Čo je Domka? Odkiaľ sa vzala? Čo robí? Prečo tu vlastne je? Ak máte podobné otázky, čítajte ďalej a dozviete sa.

Domka – združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom Rady mládeže Slovenska (RMS)a európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net. Má 33 samostatných stredísk, v ktorých je združených viac ako 6972 detí a mladých ľudí.

Domka patrí medzi najväčšie detské a mládežnícke organizácie na Slovensku. Deťom a mladým ponúka takmer neobmedzené možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Domka je dobrovoľnícka organizácia v pravom zmysle slova, pretože sú to práve mladí dobrovoľníci – animátori, ktorí tvoria základnú štruktúru pri práci s deťmi a mládežou.

Domka sa venuje aj deťom a mladým, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji záujmu spoločnosti, primárne však ponúka priestor pre zmysluplné využitie voľného času a sebarealizácie pre deti a mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, či spoločenské postavenie. Jednou z úloh Domky je aj formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie.

Domka veľmi úzko spolupracuje so Saleziánmi don Bosca (SDB) a tiež so Saleziánmi spolupracovníkmi (ACS). Saleziáni sú katolícka rehoľa, ktorej poslaním je pracovať pre mladých a vychováva z nich čestných občanov a dobrých kresťanov. Svojou otvorenosťou a ochotou nám umožňujú pracovať s mladými v ich priestoroch a s ich pomocou. Saleziáni spolupracovníci sú laická zložka saleziánskej rodiny a rovnako ako SDB sú veľkou pomocou pri šírení dobra v rámci Domky.

Domka v našom Zvolenskom stredisku funguje od roku 1998. V súčasnosti zastrešuje 70 detí a mladých, ktorí sú zapojení do 6 spoločenstiev – dievčenských, chlapčenských a u mladých sú vytvorené aj miešanky. Domka ako stredisko riadi tím mladých ľudí – rada strediska, ktorí majú spoločný záujem na strategickom vedení. Jedným takýmto strategickým krokom je formácia v saleziánskom duchu, ktorú nám ponúkajú Saleziáni don Bosca a tiež Saleziáni spolupracovníci. Animátori sú formovaní na duchovných obnovách, duchovných cvičeniach, formačných stretnutiach a na Škole animátorov, ktorú organizuje Domka v spolupráci s SDB a FMA (Dcéry Márie Pomocnice).

Domka aj v našom stredisku ponúka široké spektrum aktivít a podujatí. Či už sú to aktivity športové (futbalový a pingpongový turnaj, vzduchovečka, viacboj, cyklotúra, vybíjaná), kultúrne (deň matiek, don Bosco show), vzdelávacie (“ukáž čo vieš”, kurz prvej pomoci), duchovné (“obnovy” a “ducháče”, pobožnosti, púte), spoločenské (štefanská zábava, diskoshow, karneval, maxistretko), pobytové (chaty pre stretká, animátorské chaty, tábory), misijné aktivity (“Misijný zápal” – letná škola pre rómske deti v spolupráci s Mestom Zvolen a Katolíckou charitou).  Domka sa vždy snaží mladým ponúknuť presne to, čo ich zaujíma.

One thought on “Čo je Domka?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>